Nepalgunj Nepal
 +977 - 081565210
 nepalgunj_cao@caanepal.gov.np
10 Sep, 2020

यात्रु महानुभावहरुमा कुनै किसिमको समस्या पर्न गएमा सम्बन्धीत वायुसेवा, विमानस्थल सुरक्षा गार्ड तथा नेपालगंज नागरिक उड्डयन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु होला । 


Covid-19 Information